Dùng hàm gì để lọc dữ liệu?

CÁC ANH CHỊ CÓ THỂ GIÚP EM GIẢI BÀI TOÁN NÀY ĐƯỢC KHÔNG AH?BAI TOAN LA em có một bảng bao gồm cột A gồm các chữ a,b,c,d,e tương ứng với các giá trị cột B là các số 4,2,3,1,5 .Bây giờ em có thể dùng hàm nào?và các viết như thế nào ?để có kết quả sắp xếp của cột B từ lớn đến bé sao cho những con số đó vẫn tương ứng với các chữ cái .vd như kết quả bài toán trên là

A B
1 e 5
2 a 4
3 c 3
4 b 2
5 d 1
ah các anh chị có thể cho em biết thêm dùng hàm nào giải bài toán sau?cho dữ liệu gồm các số{1,2,3,4,1,2,5,2}bây giờ em muốn biết số nào xuất hiện 2 lần thì như thế nào?vi dụ số 1 xuất hiện 2 lần hoặc số nào xuất hiện 1 hoăc 3 thì sao?em xin cám ơn

Thảo luận 1:

Bài toán 1 ko cần dùng hàm nào cả, chỉ dùng chức năng Sort trong mnu Data là OK... : Quét chọn nguyên vùng, vào menu Data chọn lệnh Sort.. khung đầu tiên "Sort by", bạn bấm mũi tên xổ xuống và chọn Column B... Click chọn vào nút Ascending cạnh bên... nó sẽ ắp lại theo đúng ý bạn
Bài tóan thứ 2 thì dùng COUNTIF... Giã sử các số nằm trong các cel A1, A2,A3, A4, A5, A6, A7 và A8... Bên cell B1, gõ công thức:
=COUNTIF($A$1:$A$8,A1) rồi kéo fill xuống đến B8... kết quả sẽ cho biết số lần xuất hiện của 1 số
Mến
ANH TUẤN
Tin khác :